Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới từ
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 07:00 ngày 14/04/2022 01:31 ngày 15/04/2022
WTI Oil (futures) USOIL_K2 USOIL_M2 21:55 ngày 14/04/2022 23:01 ngày 12/04/2022
Brent Oil (futures) UKOIL_M2 UKOIL_N2 21:55 ngày 28/04/2022 01:01 ngày 28/04/2022
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_K2 CoffeeAr_N2 18:30 ngày 11/04/2022 09:15 ngày 11/04/2022
Corn (futures) Corn_K2 Corn_N2 19:15 ngày 22/04/2022 01:00 ngày 22/04/2022
Cotton (futures) Cotton_K2 Cotton_N2 19:20 ngày 08/04/2022 02:00 ngày 08/04/2022
SugarRaw (futures) SugarRaw_K2 SugarRaw_N2 18:00 ngày 29/04/2022 08:30 ngày 29/04/2022
SugarWh (futures) SugarWh_K2 SugarWh_Q2 17:00 ngày 07/04/2022 08:45 ngày 07/04/2022
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)