Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 04/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 4 năm 2023 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 20/04/2023, 08:00 21/04/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K3 USOIL_M3 17/04/2023, 21:55 16/04/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M3 UKOIL_N3 25/04/2023, 21:55 25/04/2023, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_K3 Cotton_N3 06/04/2023, 19:15 06/04/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_K3 SugarWh_Q3 05/04/2023, 17:55 05/04/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_K3 SugarRaw_N3 21/04/2023, 18:00 21/04/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_K3 CocoaUS_N3 10/04/2023, 18:30 10/04/2023, 09:45

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).