Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 09/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 09/2022 và Thông báo phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu sắp hết hạn Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới từ
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 15/09/2022, 08:00 16/09/2022, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_V2 USOIL_X2 16/09/2022, 21:55 15/09/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_X2 UKOIL_Z2 28/09/2022, 21:55 28/09/2022, 01:01
US30 (futures) US30_U2 US30_Z2 15/09/2022, 21:55 14/09/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_U2 NAS100_Z2 15/09/2022, 21:00 14/09/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_U2 SPX500_Z2 15/09/2022, 21:55 14/09/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_U2 GER40_Z2 15/09/2022, 21:00 14/09/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_U2 JAPAN225_Z2 07/09/2022, 21:55 06/09/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_U2 UK100_Z2 15/09/2022, 21:00 15/09/2022, 01:00
Sugar White (futures) SugarWh_V2 SugarWh_Z2 08/09/2022, 17:00 08/09/2022, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_V2 SugarRaw_H3 29/09/2022, 18:00 29/09/2022, 08:30
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1.)