Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 09/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 09/2023 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 (futures) CN300 CN300 14/09/2023, 08:00 15/09/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_V3 USOIL_X3 14/09/2023, 21:55 14/09/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_X3 UKOIL_Z3 25/09/2023, 21:55 26/06/2023, 01:01
US30 (futures) US30_U3 US30_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_U3 NAS100_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_U3 SPX500_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_U3 GER40_Z3 13/09/2023, 21:55 13/09/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_U3 JAPAN225_Z3 05/09/2023, 21:55 05/09/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_U3 UK100_Z3 13/09/2023, 21:00 13/09/2023, 23:01
Sugar White (futures) SugarWh_V3 SugarWh_Z3 06/09/2023, 17:55 07/09/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_V3 SugarRaw_H4 20/09/2023, 18:00 21/09/2023, 08:30

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).