Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 12/2022 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 12 năm 2022 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 15/12/2022, 07:00 16/12/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_F3 USOIL_G3 16/12/2022, 21:55 15/12/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_G3 UKOIL_H3 27/12/2022, 21:55 27/12/2022, 01:01
US30 (futures) US30_Z2 US30_H3 15/12/2022, 21:55 14/12/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_Z2 NAS100_H3 15/12/2022, 21:55  14/12/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_Z2 SPX500_H3 15/12/2022, 21:55  14/12/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_Z2 GER40_H3 15/12/2022, 21:00 14/12/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_Z2 JAPAN225_H3 06/12/2022, 21:55 05/12/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_Z2 UK100_H3 14/12/2022, 21:00 14/12/2022, 01:00
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_F3 CoffeeR_H3 23/12/2022, 17:30 23/12/2022, 09:00
Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0).