Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 5-6/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 5-6/2023 và Phiên giao dịch mới

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 5-6/2023 và Phiên giao dịch mới:

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 17/05/2023, 07:00 18/05/2023, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_M3 USOIL_N3 17/05/2023, 21:55 16/05/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_N3 UKOIL_Q3 25/05/2023, 21:55 25/05/2023, 01:01
US30 (futures) US30_M3 US30_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M3 NAS100_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M3 SPX500_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_M3 GER40_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M3 JAPAN225_U3 07/06/2023, 21:55 06/06/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_M3 UK100_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
US Cotton (futures) Cotton_N3 Cotton_Z3 08/06/2023, 19:15 08/06/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_Q3 SugarWh_V3 09/07/2023, 17:55 09/07/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_N3 SugarRaw_V3 22/06/2023, 18:00 22/06/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_N3 CocoaUS_U3 11/06/2023, 18:30 11/06/2023, 09:45

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+1).