Thay đổi đòn bẩy cổ phiếu CFD 31/10 - 4/11/2022 | ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Thay đổi đòn bẩy Cổ phiếu CFD trước ngày công bố thu nhập (31/10 – 4/11)

Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công bố thu nhập, chúng tôi sẽ chỉnh sửa đòn bẩy đối với cổ phiếu CFD thành tối đa 1:5, hoàn nguyên về tối đa 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủ yêu cầu ký quỹ để duy trì các vị thế mở của mình trong khoảng thời gian được đề cập ở trên.

Lịch thay đổi đòn bẩy áp dụng cho Cổ phiếu Mỹ CFD như sau (31/10 – 4/11):

Ngày công bố thu nhập Ký hiệu Thời gian đòn bẩy thay đổi (GMT+1) Đòn bẩy thay đổi Thời gian đòn bẩy hoàn lại
(GMT+1)
Đòn bẩy hoàn lại
2/11 QCOM 21:00 ngày 31/10 1:5 21:00 ngày 3/11 1:10
3/11 SBUX 21:00 ngày 1/11 1:5 21:00 ngày 4/11 1:10
3/11 PYPL 21:00 ngày 1/11 1:5 21:00 ngày 4/11 1:10
4/11 MRNA 21:00 ngày 2/11 1:5 21:00 ngày 5/11 1:10
7/11 BRKB 21:00 ngày 3/11 1:5 21:00 ngày 8/11 1:10
8/11 DIS 21:00 ngày 4/11 1:5 21:00 ngày 9/11 1:10

ZFX/ Zeal Capital Market