Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (20/02/2024 – 26/02/2024) và Đòn bẩy áp dụng (20/02/2024 – 26/02/2024)   - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (20/02/2024 – 26/02/2024) và Đòn bẩy áp dụng (20/02/2024 – 26/02/2024)  

Trong quá trình giao dịch cổ phiếu và hợp đồng chênh lệch chỉ số chứng khoán giao ngay (CFD – Hợp đồng chênh lệch), khi công ty (hoặc tập đoàn) phát hành cổ phiếu đó tiến hành chi trả/ chia lợi nhuận (cổ tức lợi nhuận sau thuế), giá trị của vị thế mở trong tài khoản giao dịch của quý khách sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến trình chi trả cổ tức sau khi giao dịch kết thúc vào cuối ngày (được tính theo thời gian của sàn giao dịch/ thời gian máy chủ). Tùy thuộc vào vị thế đang mở đó là mua hoặc bán mà tài khoản tương ứng sẽ xuất hiện một hiệu chỉnh về cổ tức sau thuế. Nếu vị thế là Mua (Buy), quý khách sẽ nhận được lợinhuận từcổtức, và ngược lại nếu vị thế là Bán (Sell), quý khách sẽ bị tính phí cổ tức. (Lưu ý: hợp đồng CFD chỉ số chứng khoán không áp dụng cho điều chỉnh này. Thành phần của mỗi Lot tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm giao dịch khác, tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông số hợp đồng.)      

Tác động dự kiến của bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành bởi một bộ phận trên chỉ số chứng khoán đều được cân nhắc và tính toán, và những số liệu đó được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.    

   

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừgiao dịch chỉsố(CFDs):    

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:    

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.    

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:    

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.    

  

Bảng thông tin chi trảcổtức của các chỉsốtrong tuần:    

(Xin lưu ý rằng dữ liệu bên dưới sử dụng cho việc thanh toán cổ tức của các Chỉ số cổ phiếu thị trường dựa trên thông tin được thu thập 10 ngày trước, khoản thanh toán cổ tức thực tế có thể thay đổi do sự thay đổi của thị trường. Mong nhà đầu tư hiểu rằng khoản thanh toán cổ tức thực tế có thể khác biệt so với dữ liệu được cung cấp dưới đây, và chúng tôi không khuyến khích việc tham gia đầu tư ngắn hạn nhằm mục đích nhận cổ tức trước thời điểm phân phối cổ tức. Vì vậy, chúng tôi xin phép không đảm bảo về độ chính xác của các giá trị cổ tức được cung cấp trong bảng sau) 

Ký hiệu  20/2  21/2  22/2  23/2  26/2   Thời gian (GMT+0)  
GER40            21:55 
FRA40            21:55 
US30      7.11802      21:55 
NAS100    1.47737  2.17653  0.11115  0.6309  21:55 
SPX500  0.17622  0.22702  0.35761  0.11677  0.12165  21:55 
ChinaA50            18:55 
HK50            19:45 
AUS200  5.63157  19.26502  0.98021  11.80046  2.97814  21:55 
SPAIN35            18:55 
UK100      15.97161      21:55 
EURO50          0.64385  21:55 
JAPAN225            21:55 
GER40min            21:55 
FRA40min            21:55 
US30min      7.11802      21:55 
NAS100min    1.47737  2.17653  0.11115  0.6309  21:55 
SPX500min  0.17622  0.22702  0.35761  0.11677  0.12165  21:55 
ChinaA50min            18:55 
HK50min            19:45 

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừcổphiếu (shares):    

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:    

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.    

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:    

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.    

   

Bảng thông tin chi trảcổtức cổphiếu trong tuần    

Ký hiệu  20/2  21/2  22/2  23/2  26/2  Thời gian   
(GMT+0)   
META      0.5            21:55  

(Quý khách xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Việc trả cổ tức thường sẽ diễn ra sau cuối phiên giao dịch và trước ngày giao dịch không hưởng quyền đã công bố ở trên).    

(Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công bốthu nhập, chúng tôi sẽsửa đổi đòn bẩy đối với cổphiếu CFD thành tối đa 1:5, hoàn nguyên vềtối đa 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủyêu cầu ký quỹđểduy trì các vịthếmởcủa mình trong khoảng thời gian được đềcậptrên).    

   

Thay đổi đòn bẩy áp dụng cho Cổ phiếu Mỹ CFD được lên lịch như sau (20/02/2024 – 26/02/2024)    

Ký hiệu     Ngày công bố thu nhập     Thời gian đòn bẩy thay đổi    (GMT+0)     Đòn bẩy thay đổi     Thời gian đòn bẩy hoàn lại    (GMT+0)      Đòn bẩy hoàn lại    
WMT   20/02/2024   18/02/2024 21:00   1:05   21/02/2024 21:00   1:10  
NVDA   21/02/2024   19/02/2024 21:00   1:05   22/02/2024 21:00   1:10  
ADI   21/02/2024   19/02/2024 21:00   1:05   22/02/2024 21:00   1:10  
MRNA   22/02/2024   20/02/2024 21:00   1:05   23/02/2024 21:00   1:10  
VFS.US   22/02/2024   20/02/2024 21:00   1:05   23/02/2024 21:00   1:10  
BRKB   26/02/2024   24/02/2024 21:00   1:05   27/02/2024 21:00   1:10