Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (23/04/2024 – 29/04/2024) và Đòn bẩy áp dụng (23/04/2024 – 29/04/2024)    - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (23/04/2024 – 29/04/2024) và Đòn bẩy áp dụng (23/04/2024 – 29/04/2024)   

Trong quá trình giao dịch cổ phiếu và hợp đồng chênh lệch chỉ số chứng khoán giao ngay (CFD – Hợp đồng chênh lệch), khi công ty (hoặc tập đoàn) phát hành cổ phiếu đó tiến hành chi trả/ chia lợi nhuận (cổ tức lợi nhuận sau thuế), giá trị của vị thế mở trong tài khoản giao dịch của quý khách sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến trình chi trả cổ tức sau khi giao dịch kết thúc vào cuối ngày (được tính theo thời gian của sàn giao dịch/ thời gian máy chủ). Tùy thuộc vào vị thế đang mở đó là mua hoặc bán mà tài khoản tương ứng sẽ xuất hiện một hiệu chỉnh về cổ tức sau thuế. Nếu vị thế là Mua (Buy), quý khách sẽ nhận được lợinhuận từcổtức, và ngược lại nếu vị thế là Bán (Sell), quý khách sẽ bị tính phí cổ tức. (Lưu ý: hợp đồng CFD chỉ số chứng khoán không áp dụng cho điều chỉnh này. Thành phần của mỗi Lot tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm giao dịch khác, tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông số hợp đồng.)     

Tác động dự kiến của bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành bởi một bộ phận trên chỉ số chứng khoán đều được cân nhắc và tính toán, và những số liệu đó được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.     

    

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừgiao dịch chỉsố(CFDs):     

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:     

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.     

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:     

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.     

   

Bảng thông tin chi trảcổtức của các chỉsốtrong tuần:     

(Xin lưu ý rằng dữ liệu bên dưới sử dụng cho việc thanh toán cổ tức của các Chỉ số cổ phiếu thị trường dựa trên thông tin được thu thập 10 ngày trước, khoản thanh toán cổ tức thực tế có thể thay đổi do sự thay đổi của thị trường. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật các giá trị cổ tức trong phần thông báo. 

Ví dụ: Giá trị cổ tức cho SPX500: 1 (1.5), trong đó 1 đại diện cho giá trị cổ tức trước đó, và 1.5 đại diện cho giá trị cổ tức điều chỉnh theo thị trường. Mong nhà đầu tư hiểu về việc điều chỉnh giá trị cổ tức và chúng tôi không khuyến khích việc tham gia đầu tư ngắn hạn nhằm mục đích nhận cổ tức trước thời điểm phân phối cổ tức. Mọi khoản thanh toán cổ tức luôn dựa trên số liệu cập nhật). 

Ký Hiệu  23/04  24/04  25/04  26/04  29/04  Thời gian chi trả cổ tức (GMT+1) 
FRA40  16.18888        6.93469     21:55 
US30                 21:55 
NAS100     0.29463  0.67954  0.21656     21:55 
SPX500  0.10969  0.02661  0.09940  0.088983  0.26797  21:55 
ChinaA50  0.540873              18:55 
HK50                 19:45 
AUS200                 21:55 
SPAIN35              59.59325  18:55 
UK100        4.39698        21:55 
EURO50  5.64190  3.55191     10.41490  3.51102  21:55 
JAPAN225                 21:55 
FRA40min  16.18888        6.93469     21:55 
US30min                 21:55 
NAS100min     0.29463  0.67954  0.21656     21:55 
SPX500min  0.10969  0.02661  0.09940  088983  0.26797  21:55 
ChinaA50min  0.540873              18:55 
HK50min                 19:45 

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừcổphiếu (shares):     

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:     

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.     

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:     

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.     

    

Bảng thông tin chi trảcổtức cổphiếu trong tuần     

Ký Hiệu  23/04  24/04  25/04  26/04  29/04  Thời gian chi trả cổ tức (GMT+1) 
0.15              21:55 
MS              0.85  21:55 

(Quý khách xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Việc trả cổ tức thường sẽ diễn ra sau cuối phiên giao dịch và trước ngày giao dịch không hưởng quyền đã công bố ở trên).     

(Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công bốthu nhập, chúng tôi sẽsửa đổi đòn bẩy đối với cổphiếu CFD thành tối đa 1:5, hoàn nguyên vềtối đa 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủyêu cầu ký quỹđểduy trì các vịthếmởcủa mình trong khoảng thời gian được đềcậptrên).     

    

Thay đổi đòn bẩy áp dụng cho Cổ phiếu Mỹ CFD được lên lịch như sau (23/04/2024 – 29/04/2024): 

Ký hiệu  Ngày công bố thu nhập  Thời gian đòn bẩy thay đổi      (GMT+1)  Đòn bẩy thay đổi     Thời gian đòn bẩy hoàn lại      (GMT+1)  Đòn bẩy hoàn lại     
GOOG  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
TSLA  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
PEP  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
GE  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
PM  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
LMT  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
FCX  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
GM  23/04/2024  21/04/2024 21:00  1:5  24/04/2024 21:00  1:10 
META  24/04/2024  22/04/2024 21:00  1:5  25/04/2024 21:00  1:10 
IBM  24/04/2024  22/04/2024 21:00  1:5  25/04/2024 21:00  1:10 
24/04/2024  22/04/2024 21:00  1:5  25/04/2024 21:00  1:10 
BA  24/04/2024  22/04/2024 21:00  1:5  25/04/2024 21:00  1:10 
24/04/2024  22/04/2024 21:00  1:5  25/04/2024 21:00  1:10 
MSFT  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
AMZN  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
TMUS  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
CAT  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
INTC  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
SNAP  25/04/2024  23/04/2024 21:00  1:5  26/04/2024 21:00  1:10 
XOM  26/04/2024  24/04/2024 21:00  1:5  27/04/2024 21:00  1:10 
CVX  26/04/2024  24/04/2024 21:00  1:5  27/04/2024 21:00  1:10 
XOM  26/04/2024  24/04/2024 21:00  1:5  27/04/2024 21:00  1:10