Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (28/05/2024 – 03/06/2024) và Đòn bẩy áp dụng (28/05/2024 – 03/06/2024) - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Chi trả Cổ tức Cổ phiếu, Chỉ số Cổ phiếu Giao ngay (28/05/2024 – 03/06/2024) và Đòn bẩy áp dụng (28/05/2024 – 03/06/2024)

Trong quá trình giao dịch cổ phiếu và hợp đồng chênh lệch chỉ số chứng khoán giao ngay (CFD – Hợp đồng chênh lệch), khi công ty (hoặc tập đoàn) phát hành cổ phiếu đó tiến hành chi trả/ chia lợi nhuận (cổ tức lợi nhuận sau thuế), giá trị của vị thế mở trong tài khoản giao dịch của quý khách sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến trình chi trả cổ tức sau khi giao dịch kết thúc vào cuối ngày (được tính theo thời gian của sàn giao dịch/ thời gian máy chủ). Tùy thuộc vào vị thế đang mở đó là mua hoặc bán mà tài khoản tương ứng sẽ xuất hiện một hiệu chỉnh về cổ tức sau thuế. Nếu vị thế là Mua (Buy), quý khách sẽ nhận được lợi nhuận từ cổ tức, và ngược lại nếu vị thế là Bán (Sell), quý khách sẽ bị tính phí cổ tức. (Lưu ý: hợp đồng CFD chỉ số chứng khoán không áp dụng cho điều chỉnh này. Thành phần của mỗi Lot tiêu chuẩn được đề cập ở đây có thể thay đổi đáng kể từ sản phẩm giao dịch này sang sản phẩm giao dịch khác, tham khảo thêm thông tin chi tiết về Thông số hợp đồng.)

Tác động dự kiến của bất kỳ khoản cổ tức nào được phát hành bởi một bộ phận trên chỉ số chứng khoán đều được cân nhắc và tính toán, và những số liệu đó được công bố và cập nhật trên trang web chính thức của chúng tôi.

Cách tính hiệu chỉnh cổ tức được trả từ giao dịch chỉ số (CFDs):

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vị thế mua:

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vị thế bán:

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi hợp đồng) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn với tỷ giá quy đổi tương ứng.

Bảng thông tin chi trả cổ tức của các chỉ số trong tuần:

(Xin vui lòng lưu ý rằng việc thanh toán cổ tức cho Chỉ số Cổ phiếu Spot được cung cấp dưới đây dựa trên thông tin công khai được thu thập trước 10 ngày, các khoản thanh toán cổ tức thực tế có thể thay đổi do biến động của thị trường. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ cập nhật các giá trị cổ tức trong phần thông báo.

Ví dụ: Giá trị cổ tức cho SPX500: 1 (1.5), trong đó 1 đại diện cho giá trị cổ tức trước đó, và 1.5 đại diện cho giá trị cổ tức điều chỉnh theo thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên hiểu rõ về điều chỉnh cho giá trị cổ tức, và không khuyến khích tham gia đầu tư ngắn hạn chỉ với mục đích nhận cổ tức trước khi phân phối cổ tức. Mọi khoản thanh toán cổ tức nên luôn dựa trên các con số được cập nhật).

Ký hiệu 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06

Thời gian chi trả cổ tức (GMT+1)

FRA40 15.39851 7.2879   2.42967   21:55
US30     32.84799 4.59872 13.40198 21:55
NAS100   0.21443 1.25234 1.32886   21:55
SPX500   0.06545 0.54039 0.49063 0.62506 21:55
ChinaA50 1.55176   2.76019   2.58755 18:55
HK50 12.42171 21.28577 0.24109 3.95689   19:45
AUS200 0.11546 0.05131 0.06532 0.32048 0.21965 21:55
SPAIN35           18:55
UK100     2.51424     21:55
EURO50 4.04083   2.65877     21:55
JAPAN225           21:55
FRA40min 15.39851 7.2879   2.42967   21:55
US30min     32.84799 4.59872 13.40198 21:55
NAS100min   0.21443 1.25234 1.32886   21:55
SPX500min   0.06545 0.54039 0.49063 0.62506 21:55
ChinaA50min 1.55176   2.76019   2.58755 18:55
HK50min 12.42171 21.28577 0.24109 3.95689   19:45

Cách tính hiệu chỉnh cổtức được trảtừcổphiếu (shares):     

Khoản cổ tức nhận được khi giữ một vịthếmua:     

Khoản cổ tức nhận được = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.     

Phí cổ tức bị trừ khi giữ một vịthếbán:     

Phí cổ tức phải trả = Chỉ số cổ tức cấu thành (mỗi cổ phiếu) x Kích thước vị thế trong số lot tiêu chuẩn x Quy mô khối lượng hợp đồng mỗi lot tiêu chuẩn.     

Bảng thông tin chi trảcổtức cổphiếu trong tuần:

Ký hiệu 28/05 29/05 30/05 31/05 03/06 Thời gian chi trả cổ tức (GMT+1)
GS     2.75     21:00
QCOM     0.85     21:00
EBAY       0.27   21:00
TMUS       0.65   21:00
LMT         3.15 21:00
MCD         1.67 21:00
NKE         0.37 21:00

(Quý khách xin lưu ý rằng thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi. Việc trả cổ tức thường sẽ diễn ra sau cuối phiên giao dịch và trước ngày giao dịch không hưởng quyền đã công bố ở trên).     

(Quý khách xin lưu ý rằng 2 ngày giao dịch trước khi công bốthu nhập, chúng tôi sẽsửa đổi đòn bẩy đối với cổphiếu CFD thành tối đa 1:5, hoàn nguyên vềtối đa 1:10 sau khi báo cáo được công bố. Hãy đảm bảo rằng Quý khách có đủyêu cầu ký quỹđểduy trì các vịthếmởcủa mình trong khoảng thời gian được đềcậptrên).     

Thay đổi đòn bẩy áp dụng cho Cổ phiếu Mỹ CFD được lên lịch như sau (28/05/2024 – 03/06/2024):

Ký hiệu Ngày công bố thu nhập Thời gian đòn bẩy thay đổi (GMT+1) Đòn bẩy thay đổi Thời gian đòn bẩy hoàn lại (GMT+1) Đòn bẩy hoàn lại
CRM 29.05.2024 27.05.2024 21:00 1:5 30.05.2024 21:00 1:10
MRVL 30.05.2024 28.05.2024 21:00 1:5 31.05.2024 21:00 1:10