Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 2/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 2 năm 2023 và Phiên giao dịch mới

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 2 năm 2023 và các phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Phiên giao dịch mới
Chỉ số CSI 300 CN300 CN300 16/02/2023, 07:00 17/02/2023, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H3 USOIL_J3 16/02/2023, 21:55 15/02/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J3 UKOIL_K3 23/02/2023, 20:55 23/02/2023, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_H3 Cotton_K3 03/02/2023, 19:20 03/02/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_H3 SugarWh_K3 03/02/2023, 17:55 03/02/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_H3 SugarRaw_K3 21/02/2023, 17:55 21/02/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_H3 CocoaUS_K3 07/02/2023, 18:30 07/02/2023, 09:45
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_H3 / 17/02/2023, 17:30 /

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0).