Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 3/2023 - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày hết hạn hợp đồng tương lai tháng 3 năm 2023 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Phiên giao dịch mới
CSI 300 Index CN300 CN300 16/03/2023, 07:00 17/03/2023, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_J3 USOIL_K3 16/03/2023, 21:55 15/03/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_K3 UKOIL_M3 28/03/2023, 21:55 28/03/2023, 01:01
US30 (futures) US30_H3 US30_M3 16/03/2023, 21:00 15/03/2023, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_H3 NAS100_M3 16/03/2023, 21:00 15/03/2023, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_H3 SPX500_M3 16/03/2023, 21:00 15/03/2023, 23:01
GER40 (futures) GER40_H3 GER40_M3 16/03/2023, 21:00 15/03/2023, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_H3 JAPAN225_M3 08/03/2023, 21:55 07/03/2023, 23:01
UK100 (futures) UK100_H3 UK100_M3 16/03/2023, 21:00 15/03/2023, 23:01

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Quý khách cần phải đóng các vị thế trước khi hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng. Việc chuyển lệnh tự động sang ngày giao dịch mới hiện không được hỗ trợ, nếu quý khách hàng muốn chuyển lệnh sẽ phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch mới (Tất cả thời gian được hiển thị là GMT+0).