Thông báo về ngày hết hạn của Hợp Đồng Tương Lai và Khung giờ giao dịch mới trong Tháng Bảy - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo về ngày hết hạn của Hợp Đồng Tương Lai và Khung giờ giao dịch mới trong Tháng Bảy

Sản phẩm Mã sản phẩm khi hết hạn Mã mới Ngày hết hạn Ngày  bắt đầu hợp đồng mới
CSI 300 Index CN300 CN300 16/7/2020 17/7/2020
WTI Oil (futures) USOIL_Q0 USOIL_U0 16/7/2020 15/7/2020
Brent Oil (futures) UKOIL_U0 UKOIL_V0 29/7/2020 29/7/2020
Lưu ý: Những ngày nghĩ lễ có thể ảnh hưởng đến các hợp đồng trong tháng. Khách hàng sẽ phải đóng vị thế trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ đóng cho khách hàng. Hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ tính năng tự động đáo hạn, nếu cần thì khách hàng phải mở vị thế mới thủ công trong ngày giao dịch kế tiếp. ( Tất cả các thời gian được nên ở trên đều theo múi giờ GMT +1)