Thông báo về Ngày hết hạn Hợp đồng tương lai tháng 07/2024 và Phiên giao dịch mới  - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo về Ngày hết hạn Hợp đồng tương lai tháng 07/2024 và Phiên giao dịch mới 

Sản phẩm  Ký hiệu cũ  Ký hiệu mới  Ngày hết hạn   Ngày giao dịch mới 
CN300 (futures)  CN300  CN300  18/07/2024, 08:00  19/07/2024, 02:31 
WTI Oil (futures)  USOIL_Q4  USOIL_X4  16/07/2024, 21:55  16/07/2024, 23:01 
Brent Oil (futures)  UKOIL_U4  UKOIL_Z4  26/07/2024, 21:55  29/07/2024, 01:01 
SugarWhite (futures)  SugarWh_Q4  –  05/07/2024, 17:55  – 

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng sẽ cần đóng các vị thế của họ trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng chúng. Tự động triển khai lại hiện không được hỗ trợ, nếu cần thiết, khách hàng sẽ phải mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả các thời gian được hiển thị đều là theo giờ GMT+1).