Thông báo về Ngày hết hạn Hợp đồng tương lai tháng 6/2024 và Phiên giao dịch mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo về Ngày hết hạn Hợp đồng tương lai tháng 6/2024 và Phiên giao dịch mới

Sản phẩm Ký hiệu cũ Ký hiệu mới Ngày hết hạn Ngày giao dịch mới
CN300 (futures) CN300 CN300 20/06/2024, 08:00 21/06/2024, 02:31
WTI Oil (futures) USOil_N4 USOil_V4 14/06/2024, 21:55 16/06/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOil_Q4 UKOil_X4 24/06/2024, 21:55 25/06/2024, 01:01
US30 (futures) US30_M4 US30_U4 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M4 NAS100_U4 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M4 SPX500_U4 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
GER40 (futures) GER40_M4 GER40_U4 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M4 JAPAN225_U4 11/06/2024, 21:55 11/06/2024, 23:01
UK100 (futures) UK100_M4 UK100_U4 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
Cotton (futures) Cotton_N4 Cotton_Z4 05/06/2024, 19:20 06/06/2024, 02:00
CocoaUS (futures) CocoaUS_N4 CocoaUS_U4 07/06/2024, 18:30 10/06/2024, 09:45
SugarRaw (futures) SugarRaw_N4 SugarRaw_V4 19/06/2024, 18:00 20/06/2024, 08:30

Lưu ý: Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ. Khách hàng sẽ cần đóng các vị thế của họ trước ngày hết hạn hoặc hệ thống sẽ tự động đóng chúng. Tự động triển khai lại hiện không được hỗ trợ, nếu cần thiết, khách hàng sẽ phải mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới. (Tất cả các thời gian được hiển thị đều là theo giờ GMT+1).