CHÍNH SÁCH COOKIES

(Tháng 10 2020) 

Khi Quý khách sử dụng trang web ZFX.com, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để phân biệt Quý khách với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Việc phân biệt này giúp chúng tôi cung cấp cho Quý khách trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn khi Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm việc hiển thị các trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của Quý khách và cho phép chúng tôi cải thiện trang web về mặt tổng thể.

 

Tất cả các trang web đang hoạt động tại một số khu vực của Liên Minh Châu Âu cần phải được Quý khách đồng ý khi sử dụng hoặc lưu trữ cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của Quý khách. Chính Sách Cookie này cung cấp cho Quý khách các thông tin toàn diện về các cookie chúng tôi sử dụng cũng như cách thức chúng tôi sử dụng Cookie. Cùng với Chính sách này, Quý khách cũng nên đọc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

 

Cookie là gì?

 

Cookie là các tệp thông tin nhỏ, thường bao gồm số nhận dạng hoặc giá trị duy nhất, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Quý khách khi Quý khách sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu Quý khách không điều chỉnh cài đặt trình duyệt của Quý khách để trình duyệt của Quý khách từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ tạo ra các cookie ngay khi Quý khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

 

Cookie thường được sử dụng trên nhiều trang web trên internet và Quý khách có thể quyết định liệu rằng có chấp nhận cookie hay không và cách thức chấp nhận cookie bằng cách thay đổi sở thích và tùy chọn trong trình duyệt của Quý khách. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo) sử dụng cookie trên (các) trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

 

Các cookie không chứa thông tin nhận dạng cá nhân cũng như không được sử dụng để nhận dạng danh tính Quý khách. Quý khách có thể chọn tắt cookie. Tuy nhiên, Quý khách có thể không thể truy cập được một số mục trong trang web của chúng tôi nếu Quý khách tắt tính năng chấp nhận cookie trong trình duyệt của Quý khách, đặc biệt là các phần liên quan đến bảo mật của trang web.

 

Cách xóa và chặn cookie

 

Quý khách có quyền quyết định việc chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web đều chấp nhận cookie một cách tự động, nhưng thông thường, Quý khách có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của Quý khách để từ chối cookie nếu Quý khách muốn. Điều này có thể khiến Quý khách không tận dụng được hết trang web. Để biết thêm thông tin về cách tắt cookie, vui lòng tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.allaboutcookies.org.

 

Sự đồng ý của Quý khách

 

Quý khách phải hoàn toàn đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự trên trang web của chúng tôi để kích hoạt một số chức năng cần thiết cung cấp cho Quý khách. Nếu Quý khách không muốn chấp nhận cookie liên quan đến việc Quý khách sử dụng trang web này, Quý khách phải ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

 

Cách thức chúng tôi sử dụng cookie:

 

Cookie Theo Phiên Đăng Nhập (Session Cookies)

 

Chúng tôi sử dụng cookie theo phiên đăng nhập cho các mục đích sau:

 

Cho phép Quý khách chuyển thông tin qua các trang khác nhau thuộc trang web của chúng tôi và tránh phải nhập lại thông tin.

Trong khoảng thời gian đăng ký, cho phép Quý khách truy cập các thông tin đã được lưu trữ.

Dữ liệu phi cá nhân chỉ dành cho mục đích gắn thẻ (theo số ngẫu nhiên).

 

Cookie Cố Định (Persistent Cookies) 

 

 Chúng tôi sử dụng cookie cố định cho các mục đích sau:

 

Giúp chúng tôi nhận dạng Quý khách là khách truy cập duy nhất (chỉ là một con số) khi Quý khách quay lại trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi điều chỉnh nội dung hoặc quảng cáo cho phù hợp với sở thích của Quý khách hoặc để tránh hiển thị lặp lại các quảng cáo giống nhau.

 

Tập hợp các số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh cho phép chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện cấu trúc trang web của mình.

 

Nhận dạng nội bộ Quý khách bằng tên tài khoản, tên, địa chỉ email, ID khách hàng, đơn vị tiền tệ và vị trí (địa chỉ ID/IP địa lý và máy tính).

 

Phân biệt những người dùng trên cùng một hệ thống mạng cho phép chúng tôi phân bổ chính xác các Giao Dịch đến tài khoản thích hợp.

Trong các cuộc khảo sát nghiên cứu, đảm bảo Quý khách không bị yêu cầu phải hoàn thành bảng câu hỏi quá thường xuyên hoặc sau khi Quý khách đã hoàn thành các bảng câu hỏi rồi.

 

Cookie Của Bên Thứ Ba

 

Các bên thứ ba cung cấp cookie thông qua trang web này. Chúng được sử dụng cho các mục đích sau:

 

Cung cấp quảng cáo trên trang web của chúng tôi và theo dõi xem những quảng cáo này có được người dùng truy cập vào hay không

Kiểm soát tần suất hiển thị một quảng cáo cụ thể cho Quý khách

Điều chỉnh nội dung theo sở thích của Quý khách

Đếm số lượng người dùng ẩn danh truy cập trang web của chúng tôi

Phân tích việc sử dụng trang web.

 

Sử Dụng Web Beacon

 

Một số trang web của chúng tôi có thể chứa các hình ảnh điện tử được gọi là Web beacons (thỉnh thoảng được gọi là hình ảnh gif rõ ràng) cho phép chúng tôi đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang này. Các web beacon chỉ thu thập thông tin giới hạn bao gồm số cookie, thời gian và ngày truy cập trang và mô tả trang mà có Web beacon. Chúng tôi cũng có thể có các web beacon do các nhà quảng cáo bên thứ ba tạo ra. Các beacon này không mang bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào và chỉ được sử dụng để theo dõi tính hiệu quả của một chiến dịch cụ thể.

 

Cách Thức Liên Lạc Với Chúng Tôi  

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, hoặc có bất kỳ khiếu nại, hoặc câu hỏi nào về tính bảo mật trên trang web của chúng tôi, Quý khách có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ cs@zfx.com.