Phân khúc Châu Á - Thái Bình Dương được chính thức thiết lập và Trụ sở Châu Á- Thái Bình Dương được đặt tại Hồng Kông

Phân khúc Châu Á - Thái Bình Dương được chính thức thiết lập và Trụ sở Châu Á- Thái Bình Dương được đặt tại Hồng Kông
Phân khúc Châu Á - Thái Bình Dương được chính thức thiết lập và Trụ sở Châu Á- Thái Bình Dương được đặt tại Hồng Kông

Phân khúcChâu Á - TháiBìnhDươngđượcchínhthứcthiếtlậpTrụsởChâu Á- TháiBìnhDươngđượcđặttạiHồngKông