ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York
ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

ZFX được công chiếu trên màn hình lớn của Nasdaq tại Quảng trường Thời đại Times Square của Thành phố New York và thu hút được sự chú ý toàn cầu!

ZFX xuất hiện tại vị trí vàng giữa Trung tâm Thành phố New York

Khám phá thêm tin tức công ty – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – ZFX hỗ trợ Thái Lan ứng phó với lũ lụt