Trung Tâm Hỗ Trợ / Getting Started

Tôi chưa biết cách giao dịch thì làm thế nào?

Nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn đã đến đúng nơi. Học viện ZFX được phát triển để giúp mọi nhà giao dịch, bất kể trình độ kinh nghiệm của bạn. Chúng tôi đã hết sức thận trọng để đảm bảo những người mới đến có thông tin hữu ích và đáng tin cậy mà họ có thể dựa vào mà không phải trả phí nào. Tham khảo qua Học viện ZFX để khám phá các hội thảo trên web, các bài báo và bảng thuật ngữ hữu ích. Nếu bạn chưa quen với giao dịch, bạn nên thực hành trên tài khoản demo trước để trải nghiệm. Tài khoản Demo được thiết kế sao chép giống như tài khoản Live dành riêng cho các nhà giao dịch để thực hành.

Kiến thức là SỨC MẠNH
Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội học hỏi và phát triển với tư cách là một nhà giao dịch. Đăng ký tham gia nhận email từ Học viện ZFX để trở thành người đầu tiên nắm bắt các hội thảo trên web, bài viết hoặc các hướng dẫn tiếp theo của chúng tôi.
Liên hệ