Nhận định thị trường
NZD/USD vẫn trong kênh giá tăng

NZD/USD vẫn trong kênh giá tăng, cơ hội nào trước cuộc họp lãi suất 24/11?

18-11-2021 06:25

Trước tình hình lạm phát của New Zealand có thể tăng cao, thị trường đang kỳ vọng chiều hướng “Diều hâu” hơn trong chính sách tiền tệ được quyết định vào 24/11/2021, thể hiện qua việc NZD/USD đã tăng nhanh 30 pips trước báo cáo về kỳ vọng lạm phát sáng này.

Bên cạnh đó, RBNZ đã tăng lãi suất lên 0.5 lần đầu tiên sau gần 2 năm giữ ở mức 0.25. Vì vậy thị trường có quyền kỳ vọng vào việc tăng lãi suất hoặc ít nhất là giữ nguyên trong lần họp tới.

Về khía cạnh kỹ thuật, NZD/USD đã điều chỉnh khá sâu về vùng hỗ trợ mạnh 0,698 sau khi đạt đỉnh cao nhất trong nửa cuối năm 2021 tại mốc 0,721 vào 21/10, và đang di chuyển trong một kênh giá tăng khá rõ ràng.

Chiến lược nên được ưu tiên  Mua lên ở các vùng hỗ trợ.

Ý tưởng tham khảo:

  • BUY Limit – 0,69819
  • SL – 0,69030
  • TP – 0,72116

Mở tài khoản ngay