CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cam Kết Của Chúng Tôi Với Quý Khách,

 

Tại ZFX, chúng tôi thấu hiểu tầm quan trọng của việc duy trì tính bảo mật và sự riêng tư của các thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ liên quan đến khách hàng của mình và những người khác. Tuyên Bố Về Chính Sách Bảo Mật này trình bày cách chúng tôi quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi cũng như cách chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân về khách hàng của chúng tôi (“Chính Sách”). Với việc truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngụ ý rằng Quý Khách đồng ý với Chính Sách này.

 

Chúng tôi bị ràng buộc phải chấp hành các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 2018 và Quy Định về Quyền Riêng Tư và Truyền Thông Điện Tử (Chỉ Thị EC) 2003.

 

Chính sách này sẽ được rà soát định kỳ để xem xét các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi cũng như các thay đổi trên thực tiễn và hơn nữa, để đảm bảo rằng Chính Sách này vẫn phù hợp với bất kỳ thay đổi nào về luật pháp, công nghệ và môi trường kinh doanh. Quý Khách nên kiểm tra trang này tùy từng thời điểm để đảm bảo rằng Quý Khách hài lòng với mọi thay đổi trong Chính Sách này. Mọi thông tin được lưu trữ sẽ được điều chỉnh theo Chính Sách mới nhất của chúng tôi.

 

Thu thập và xử lý thông tin cá nhân

 

 Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin sau liên quan đến Quý Khách:

 

Thông tin mà Quý Khách cung cấp cho chúng tôi bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin Quý Khách cung cấp khi đăng ký mở Tài Khoản, sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi hoặc đăng tài liệu;

 

Nếu Quý Khách liên hệ với chúng tôi hoặc trả lời các cuộc khảo sát, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về các thư từ trao đổi đó;

 

Chi tiết về bất kỳ đơn đặt hàng hoặc giao dịch nào (lịch sử giao dịch/lịch sử đặt hàng hoặc hình thức khác) mà Quý Khách đã thực hiện thông qua Website của chúng tôi;

 

Chi tiết về các lần Quý Khách truy cập vào trang web của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký web và các dữ liệu liên lạc khác, cho dù là nhằm mục đích thanh toán của chúng tôi hay nhằm mục đích nào khác và các tài nguyên mà Quý Khách truy cập;

 

Các thông tin về máy tính của Quý Khách, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt để quản trị hệ thống và báo cáo thông tin tổng hợp cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Dữ liệu này sẽ không xác định danh tính bất kỳ cá nhân nào.

 

Cách chúng tôi sử dụng cookie

 

Khi Quý Khách sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng cookie để phân biệt Quý Khách với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm phù hợp và hiệu quả hơn khi Quý Khách truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm việc trình bày các trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của Quý Khách và cho phép chúng tôi cải thiện trang web nói chung. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính Sách Cookie của chúng tôi.

 

Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin

 

Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin có được liên quan đến Quý Khách theo các cách thức sau:    

 

Đảm bảo nội dung trong trang web của chúng tôi được trình bày cho Quý Khách một cách hiệu quả nhất;

 

Cung cấp cho Quý Khách các sản phẩm và dịch vụ mà Quý Khách yêu cầu từ chúng tôi hoặc, nếu Quý Khách đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Khách các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng Quý Khách có thể quan tâm;

 

Quản lý và điều hành các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho Quý Khách;

 

Cập nhật cho Quý Khách với tư cách là khách hàng các thay đổi về dịch vụ của chúng tôi và các vấn đề liên quan;

 

Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa Quý Khách và chúng tôi.

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của Quý Khách hoặc cho phép các bên thứ ba có chọn lọc được sử dụng dữ liệu của Quý Khách, để cung cấp cho Quý Khách thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà Quý Khách có thể quan tâm và chúng tôi hoặc các bên thứ ba có thể liên hệ với Quý Khách về vấn đề này qua email.

 

Các đối tượng chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin

 

Tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ liên quan và các hạn chế liên quan đối với dữ liệu nhạy cảm, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho:

 

Bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi cung cấp các dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác;

 

Những người kế nhiệm tiềm năng có quyền đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi;

 

các nhà tư vấn bên thứ ba, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác có thể truy cập thông tin cá nhân của Quý Khách khi cung cấp dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ hỗ trợ CNTT) cho chúng tôi;

 

Giới thiệu cho các nhà môi giới mà chúng tôi có mối quan hệ hỗ trợ (bất kỳ ai trong số họ có thể ở trong hoặc ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu);

 

Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào đại diện cho Quý Khách mà Quý Khách yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin, bao gồm cố vấn tài chính, nhà môi giới, luật sư hoặc kế toán của Quý Khách;

 

Các bên thứ ba cần xử lý giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Quý Khách 

 

Cơ Sở Dữ Liệu Thương Mại hoặc các cơ sở dữ liệu tương tự;

 

Các nhà cung cấp tín dụng, tòa án, cơ quan trọng tài và cơ quan quản lý để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, theo thỏa thuận hoặc sự cho phép của pháp luật;

 

Kiểm toán viên hoặc nhà thầu hoặc các cố vấn khác kiểm toán, hỗ trợ hoặc tư vấn về bất kỳ mục đích kinh doanh nào của chúng tôi, trong bất kỳ khu vực tài phán nào nơi mà chúng tôi hoạt động;

 

Theo yêu cầu của Quý Khách hoặc được sự đồng ý của Quý Khách.

 

Các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của Quý Khách   

 

Quý Khách có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho Quý Khách (trước khi thu thập dữ liệu của Quý Khách) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của Quý Khách cho các mục đích như vậy hoặc nếu chúng tôi có ý định tiết lộ thông tin của Quý Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích đó. Quý Khách có thể thực hiện quyền ngăn chặn việc xử lý thông tin của chúng tôi cho mục đích tiếp thị bằng cách chọn một số ô nhất định trên các biểu mẫu mà chúng tôi sử dụng để thu thập thông tin của Quý Khách. Quý Khách cũng có thể thực hiện quyền tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email vn-cs@zfx.com.

 

Ngoài ra, Quý Khách có quyền nhận một bản sao của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đang lưu trữ liên quan đến Quý Khách và Quý Khách có quyền thông báo cho chúng tôi nếu Quý Khách nhận thấy có bất kỳ sự không chính xác nào. Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 2018 không đưa ra ngoại lệ đối với vấn đề này. Để đưa ra yêu cầu, Quý Khách vui lòng viết thư cho chúng tôi, xác minh danh tính của Quý Khách và chỉ rõ thông tin nào Quý Khách yêu cầu. 

 

Quý Khách cũng có quyền yêu cầu thông tin cá nhận được xóa bỏ, tức là quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ hoặc tiêu hủy bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý Khách mà chúng tôi đang lưu trữ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Chúng tôi có thể tính phí hành chính để trang trải cho các chi phí xác minh đơn đăng ký và định vị, truy xuất, xem xét và sao chép bất kỳ tài liệu nào được yêu cầu.

 

Các Biện Pháp Bảo Vệ

 

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân bằng việc kết hợp các phương tiện lưu trữ trên máy tính có tính bảo mật và các tập tin giấy cũng như các hồ sơ/giấy tờ  khác, đồng thời chúng tôi cũng thực hiện các biện pháp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà chúng tôi đang nắm giữ để tránh tình trạng các thông tin cá nhân đó bị lạm dụng, mất mát, truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. 

 

Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin chỉ áp dụng đối với người lao động hoặc đối tác có liên quan, là những người cần phải biết thông tin để cho phép thực hiện Thỏa Thuận với chúng tôi. Chúng tôi không giữ hoặc lưu trữ dữ liệu của thẻ Tín Dụng/Ghi nợ.

 

Chúng tôi duy trì các thủ tục liên quan đến việc bảo vệ và sử dụng Thông Tin của Quý Khách, chẳng hạn bằng cách yêu cầu các Đơn Vị Liên Kết và người lao động của chúng tôi duy trì tính bảo mật của Thông Tin của Quý Khách.

 

Chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân của Quý Khách trong thời hạn dài hơn thời hạn cần thiết. Trong nhiều trường hợp, thông tin phải được lưu trữ trong một khoảng thời gian đáng kể. Tuy nhiên, khi chúng tôi cho rằng thông tin đó không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ xóa bất kỳ thông tin nào có thể xác định danh tính Quý Khách hoặc chúng tôi sẽ hủy hồ sơ/tài liệu một cách an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhưng Quý Khách xác nhận rằng việc sử dụng internet sẽ không thể mang lại sự bảo mật/an toàn thông tin một cách tuyệt đối và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kỳ thông tin cá nhân nào được chuyển từ Quý Khách hoặc được chuyển đến Quý Khách qua mạng internet.

 

Sự Đồng Ý Của Quý Khách

 

Bằng cách gửi các thông tin cá nhân (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi tiết tài khoản của Quý Khách) cho chúng tôi, Quý Khách đồng ý với việc sử dụng thông tin được nêu trong Chính Sách này. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh Chính Sách Bảo Mật này và nếu chúng tôi thực hiện việc sửa đổi hoặc điều chỉnh đó, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi trên trang web. Quý Khách có trách nhiệm kiểm tra Chính Sách Bảo Mật khi Quý Khách gửi thông tin cho chúng tôi. Việc Quý Khách sử dụng trang web có nghĩa là Quý Khách đồng ý với bất kỳ mọi thay đổi do chúng tôi thực hiện. 

 

Do tính toàn cầu của cơ sở hạ tầng Internet, thông tin Quý Khách cung cấp có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu. Hoạt động của chúng tôi cũng được tiến hành trên phạm vi toàn cầu và do đó chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý Khách cho các công ty khác trong nhóm công ty của chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba khác tại các quốc gia ngoài EEA để các chủ thể này có thể cung cấp các dịch vụ mà Quý Khách đã yêu cầu. Các quốc gia bên ngoài EEA có thể không áp dụng các biện pháp bảo vệ tương tự đối với thông tin của Quý Khách cũng như việc sử dụng thông tin được nêu trong Chính Sách này. Tuy nhiên, chúng tôi đã và đang thực hiện các biện pháp cần thiết như đã nêu ở trên và theo yêu cầu của các quy định pháp luật hiện hành để cố gắng bảo vệ tính bảo mật cho thông tin của Quý Khách.

 

Thông tin cá nhân và các trang web khác

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật và thực tiễn hoạt động của các trang web khác ngay cả khi Quý Khách truy cập vào trang web của bên thứ ba bằng cách sử dụng các đường dẫn từ trang web của chúng tôi. Quý Khách nên kiểm tra chính sách của từng trang web mà Quý Khách truy cập và liên hệ với chủ sở hữu hoặc bên vận hành trang web đó nếu Quý Khách có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào. 

 

Cách thức liên hệ với chúng tôi   

 

Nếu Quý Khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách này, hoặc nếu Quý Khách muốn truy cập hoặc thay đổi thông tin của Quý Khách hay có bất kỳ khiếu nại cũng như có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật trên trang web của chúng tôi, Quý Khách có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vn-cs@zfx.com.