Chính sách đòn bẩy

Đòn bẩy dựa trên vốn của tài khoản giao dịch
Bạn có thể tận dụng đòn bẩy lên tới 1:2000 khi giao dịch Vàng và FX với chúng tôi. Đòn bẩy này áp dụng cho mọi loại Tài khoản ZFX tùy thuộc vào vốn sở hữu trong tài khoản của bạn.
Với mục đích quản lý rủi ro, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động giảm đòn bẩy tối đa áp dụng của bạn nếu có bất kỳ sự gia tăng về vốn trong tài khoản giao dịch của bạn khiến hệ thống phải làm như vậy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch hiện tại của bạn. Vui lòng tham khảo các mức đòn bẩy bên dưới để biết thêm thông tin.
Vốn của tài khoản giao dịch (USD) Đòn bẩy tối đa
0-3,000 1:2000
>3,000-10,000 1:1000
>10,000-20,000 1:888
>20,000-50,000 1:600
>50,000-100,000 1:400
>100,000 1:200
Điều chỉnh đòn bẩy vào cuối tuần và ngày lễ
Vào cuối tuần và ngày lễ khi các phiên giao dịch thường có khối lượng thấp, sự biến động của thị trường có thể tác động bất lợi đến giao dịch của bạn. Là một phần trong hoạt động quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch vào những thời điểm này.
Chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch của mọi Tài khoản giao dịch ZFX (FX và kim loại quý) xuống mức tối đa 1:500, thường là 1 giờ trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu và tiếp tục quay lại đòn bẩy ban đầu, thường là 0,5 giờ sau khi bước vào phiên giao dịch mới.
Điều này áp dụng cho tất cả các giao dịch mở, lệnh chờ và lệnh mới hiện có. Các quy tắc tương tự về đòn bẩy cũng có thể được áp dụng trong các đợt phát hành tin tức biến động thị trường và các ngày lễ được thông báo.
Điều chỉnh đòn bẩy trước các sự kiện kinh tế và thị trường lớn
Tương tự, để giảm bất kỳ tác động không cần thiết nào mà biến động thị trường có thể gây ra đối với tài khoản giao dịch của khách hàng do các sự kiện kinh tế và thị trường lớn, chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch tài khoản của bạn tương ứng.
Trên bất kỳ Tài khoản giao dịch ZFX nào (FX và kim loại quý), chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch xuống tối đa 1:500, thường là 30 phút trước khi có thông báo và tiếp tục quay lại mức đòn bẩy ban đầu, thường là 10 phút sau khi có thông báo. Điều này áp dụng cho tất cả các vị thế hiện có, các lệnh chờ và các lệnh mới.
Xin lưu ý rằng tài khoản khi tham gia MAM và Copy Trading sẽ được áp dụng tỷ lệ đòn bẩy cố định.
 a. Tài khoản ECN & STP: Đòn bẩy cố định là 1:500.
 b. Tài khoản Mini & cent: Đòn bẩy cố định là 1:2000.
Xin lưu ý rằng những thay đổi về tỷ lệ đòn bẩy sẽ ảnh hưởng đến yêu cầu ký quỹ của tài khoản giao dịch của bạn và bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn có đủ mức ký quỹ trong tài khoản giao dịch để duy trì giao dịch của mình. ZFX sẽ điều chỉnh chính sách đòn bẩy của mình để đáp ứng các điều kiện thị trường khác nhau. Xin vui lòng chú ý đến các thông báo do công ty chúng tôi đưa ra tùy từng thời điểm.